Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

Integrujemy społeczność szkolną organizując okolicznościowe pikniki.

Uczestniczymy w kulturze poprzez udział w spektaklach teatralnych i pokazach filmów na dużym ekranie.

Opcje Dostępności