Zespół Szkól Specjalnych w Grójcu Szkoła Filialna w Nowej Wsi

Filia Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu mieści się w Nowej Wsi koło Warki. Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku w 5 salach lekcyjnych.

Od II semestru roku szkolnego 2011/2012 filia w Nowej Wsi to: 7 sal lekcyjnych, pracownia Montessori, gabinet rewalidacji indywidualnej, gabinet logopedyczny, sala doświadczania świata, sala ruchu, sala komputerowa, sala gospodarstwa domowego, sala wczesnego wspomagania, gabinet biofeedback, sala konferencyjna oraz świetlica. Wszystkie pomieszczenia, w tym również łazienki i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W cichej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci autystyczne. Uczymy samodzielności i niezależności w miarę potrzeb i możliwości ucznia.

W szkole funkcjonują:

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 2. Oddział przedszkolny
 3. Szkoła Podstawowa
 4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wykorzystujemy różne metody: metodę Montessori, metodę Warnkego, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy gimnastyki mózgu Paula Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej, elementy porannego kręgu, ćwiczenia i techniki nauczania Erica Schoplera.

W szkole w ramach zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzone są następujące zajęcia:

 1. Integracja sensoryczna
 2. EEG biofeedback
 3. terapie TUS i AAC
 4. rehabilitacja ruchowa
 5. animaloterapia
 6. hydroterapia
 7. zajęcia specjalistyczne w sali doświadczania świata
 8. zajęcia prowadzone metodą Warnkego
 9. zajęcia kształtujące kreatywność
 10. muzykoterapia
 11. zajęcia komputerowe

Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia uczniom naukę poprzez praktyczne działanie oraz polisensoryczne poznawanie rzeczywistości. Każde dziecko posiada indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli uczących danego ucznia, który uwzględnia jego wszystkie potrzeby i możliwości.

Kontakt:

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu Szkoła Filialna w Nowej Wsi

Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka

Opcje Dostępności