W ramach realizacji tematu  dotyczącego bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym, dnia 10 maja 2022r. do Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, zawitał pan policjant,  podinspektor Radosław Kaczmarek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę. Funkcjonariusz pokazał nam swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne podczas wykonywanej służby – wzbudziło to wielkie zainteresowanie ze strony dzieci. Policjant zwrócił uwagę na kolor umundurowania oraz przybliżył nam na czym polega praca policjanta.                   Bardzo dziękujemy za ciekawie przygotowane spotkanie. Liczymy na kolejne… 

Zientkiewicz Joanna


Opcje Dostępności