Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu roku szkolnego są:

  1. Właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach;
  2. Gry i zabawy umysłowe;
  3. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
  4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
  5. Zajęcia rewalidacyjne – w porozumieniu z wychowawcami;
  6. Organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki;
  7. Współpraca z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem i rodzicami;
  8. Dożywianie.

W świetlicy uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Uczniowie mają również możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego, jak również komputera, co bardzo wzbogaca prowadzone zajęcia.

Opcje Dostępności