W szkole w ramach zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzone są następujące zajęcia:

 1. Zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem
 2. Integracja sensoryczna
 3. EEG biofeedback
 4. Terapie TUS i AAC
 5. Rehabilitacja ruchowa
 6. Animaloterapia
 7. Hydroterapia
 8. Zajęcia specjalistyczne w sali doświadczania świata
 9. Zajęcia prowadzone metodą Warnkego
 10. Zajęcia metody M. Montessori w myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu.”
 11. Zajęcia kształtujące kreatywność
 12. Muzykoterapia
 13. Zajęcia komputerowe

Opcje Dostępności