Życzenia

Naszym Uczniom, ich Rodzicom i Absolwentom

– zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych

prezenty