Zespół Szkół Specjalnych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 WARSZTATY DLA RODZICÓW „CZYM ? NA CZYM ? JAK ? - CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ RĘKĘ DO PISANIA.

 

W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się szkolenie „Czym ? Na czym ? Jak ? - czyli jak przygotować rękę do pisania. Szkolenie zostało przygotowane dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu. Miało na celu przedstawienie rodzicom zarówno teorii dotyczących zaburzeń motoryki małej, jak również wskazania ćwiczeń oraz pomocy przydatnych w nauce pisania.

W części teoretycznej poruszone zostały zagadnienia związane z zaburzeniami motoryki małej związanymi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi dzieci (Dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Downa, Autyzm oraz leworęczność). W czasie szkolenie była możliwość na bieżąco zadawania pytań prowadzącej, dzięki czemu rodzice otrzymywali wskazówki oraz przydatne pomoce na przykład jak dobrać ołówek, nakładkę na ołówek czy zeszyt.

A. Szymańska

DŁOŃ

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW „WCZESNA NAUKA CZYTANIA WEDŁUG PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ”.

 

„Dziecko, które czyta, ma poczucie, że jest dobre. A najlepszą rzeczą, która pozwala osiągać sukcesy w życiu jest przeświadczenie: „jestem dobry”. Dlatego często powtarzam rodzicom: nauczcie swoje dziecko czytać, a reszty ono samo się nauczy…”

Prof. Jagoda Cieszyńska

Dlaczego uczymy czytać dzieci w wieku przedszkolnym? Jakie wartości przynosi wczesna nauka czytania? Dlaczego głoskowanie jest szkodliwe? Jakie są etapy nauki czytania metodą Symultaniczno-sekwencyjną według prof. Jagody Cieszyńskiej? Odpowiedzi na te i inne pytania można było usłyszeć podczas warsztatów dla rodziców, które odbyły się 26.11.2015 roku. Uczestnicy dowiedzieli się, że metoda symultaniczno-sekwencyjna opiera się między innymi na:

 • Wynikach badań neuropsychologicznych,
 • Naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego (POWTARZANIA, WSKAZYWANIA, NAZYWANIA),
 • Powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań),
 • Pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów”.

Dla rodziców czekały: prezentacja multimedialna, projekcja filmów, materiały oraz zapoznanie z pomocami dydaktycznymi. Praca w grupach sprzyjała ciekawym rozmowom. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Spotkanie poprowadziła Anna Ludwiczak.

 

 

Dnia 6 maja 2015 w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu odbyło się szkolenie dla Rodziców pt. „Jak stymulować rozwój mowy dziecka w domu?”, które poprowadziła Izabela Tomaszkiewicz.

 

Rodzice poznali stadia rozwoju mowy, podczas których dzieci przechodzą od komunikacji niewerbalnej, tzn. wysyłanie komunikatów poprzez dźwięki, czynności, spojrzenia, mimikę i gesty do komunikacji werbalnej, czyli języka mówionego. Wyróżniono następujące stadia w rozwoju mowy dziecka: stadium odkrywania świata, początków komunikacji, pojedynczych wyrazów, łączenia wyrazów, zdań pojedynczych, zdań złożonych.

Następnie przeanalizowaliśmy strategie pomagające dzieciom w nauce języka, które każdy z nas może samodzielnie zastosować podczas codziennych sytuacji. Zadaniem dorosłego jest dopasowanie sposobu w jaki mówi, podążając za dzieckiem i podtrzymując rozmowę oraz przedstawienie dziecku wzorców językowych dopasowanych zarówno do przedmiotu jego uwagi, jak i do stadium rozwoju języka, w którym dziecko się znajduje.

Później Rodzice dowiedzieli się w jaki sposób rozwijać sprawność narządów artykulacyjnych dziecka, a chętni mogli włączać się do kolejno przedstawianych ćwiczeń. Na koniec zaprezentowałam różne pomoce i książeczki, z których można skorzystać podczas codziennych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu.

mowa1

 

 WARSZTATY DLA RODZICÓW „JAK EMOCJONALNIE PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?”

W dniu 21 kwietnia 2015 r w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu odbyły się warsztaty z rodzicami na temat „Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły?”. Nauczyciele prowadzący warsztaty - p. Anna Kosela i p. Justyna Kowalska zaczęły omawianie tematu od wyjaśnienia definicji czym są emocje, oraz jak je dzielimy ze względu na : znak przeżyć emocjonalnych, ze względu na siłę przeżywanych procesów emocjonalnych, oraz ze względu na źródła uczuć. Nauczycielki przybliżyły rodzicom również pojęcie dojrzałości emocjonalnej dziecka oraz scharakteryzowały rozwój społeczno-emocjonalny przeciętnego dziecka sześcioletniego. Wymieniły zachowania społeczno-emocjonalne dziecka, które gotowe jest do podjęcia nauki w szkole podstawowej, oraz te zachowania, które charakteryzują dziecko niedojrzałe emocjonalnie. Nauczycielki zwróciły uwagę rodziców jak ważna jest zarówno ich, jak i rola przedszkola w emocjonalnym przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie warsztatów rodzice mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat dojrzałości emocjonalnej swoich własnych dzieci, mogli skonfrontować z innymi rodzicami zauważone spostrzeżenia, oraz poradzić się co zrobić by przygotować emocjonalnie dziecko do podjęcia nauki w szkole. Rodzice dostali również do wypełnienia test „ Czy twoje dziecko jest gotowe emocjonalnie do podjęcia nauki w szkole?”, który miał im przybliżyć poziom rozwoju emocjonalnego ich dzieci.

A. Kosela

        

WARSZTATY Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GRÓJCU

images1

 

         W dniu 24 lutego 2015 r. w ramach akcji „Rodzice partnerami szkoły” odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu kolejne szkolenie dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Tym razem warsztaty były poświęcone metodzie integracji sensorycznej „Jak zastosować elementy integracji sensorycznej pracując z dzieckiem w domu?”

         Celem tego spotkania stało się przekazanie rodzicom wiedzy na temat tej metody, tym bardziej, że jest to ostatnio metoda „modna” i traktowana jak lekarstwo na wszystko.

         Prowadząca warsztaty Justyna Kępka opowiedziała na czym polega integracja sensoryczna. Wyjaśniła, że do naszego mózgu w każdym momencie docierają bodźce, które pochodzą z różnych zmysłów nie tylko dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku, ale także z każdego punktu ciała (zmysł propriocepcji) oraz z ruchu (zmysł przedsionkowy). Mózg nieustannie lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami wtedy, gdy jesteśmy w ruchu, odpoczywamy albo uczymy się. Przypomina to sytuację policjanta, który kieruje ruchem ulicznym w godzinach szczytu. W momencie gdy informacje te są dobrze organizowane, mózg może ich użyć do kształtowania percepcji, emocji, zachowania czy uczenia się. Natomiast gdy dochodzi do ich dezorganizacji, dzieci mogą mieć problem z nauką szkolną. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem, zachowaniem i emocjami.

         W dalszej części warsztatów terapeutka przedstawiła rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego i charakterystyczne objawy tych dysfunkcji, które najczęściej manifestują się:

 • nadmierną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, przedsionkowe, proprioceptywne, zapachowe, smakowe)
 • problemami z koncentracją uwagi
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • problemami ze stanem pobudzenia
 • trudnościami w zachowaniu
 • trudnościami w planowaniu motorycznym

         Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

         Druga część warsztatów została poświęcona przedstawieniu rodzicom przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój procesów integracji sensorycznej swojego dziecka do wykorzystania w domu. Rodzice uzyskali informacje, w jaki sposób modyfikować bodźce sensoryczne w otoczeniu, tak aby wspomagać rozwój swojego dziecka. Często jest tak, że reakcje na bodźce sensoryczne różnią się w zależności od dziecka, bo każde dziecko jest inne i ma inne zainteresowania. Jedne będą domagały się dużo mocnego przytulania, inne wręcz przeciwnie, rzadko albo w ogóle nie będą chciały się przytulać. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby rodzice byli czujni, uważnie obserwowali swoje dziecko, jego reakcje na bodźce sensoryczne i w razie konieczności umieli odpowiednio zareagować, dobierając zabawy, które będą najkorzystniejsze dla rozwoju ich dziecka.

         Rodzice mieli także okazję na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących deficytów sensorycznych u swoich dzieci. Uczestnicy warsztatów pytali o różne zachowania swoich dzieci, uzyskując, mam nadzieję, satysfakcjonujące ich odpowiedzi.

         Każdy rodzic otrzymał materiały dotyczące integracji sensorycznej, które zostały także zamieszczone na skrzynce mailowej, założonej dla rodziców wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, celem dzielenia się z rodzicami ciekawymi artykułami, kartami pracy oraz pomocami dydaktycznymi.

 

images2 images3

J.Kępka

 

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

      Dnia 12 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu odbyło się spotkanie informacyjne z Panią Natalią Noremberg, pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu. W spotkaniu uczestniczyli rodzice dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pani Natalia. Noremberg zapoznała rodziców z ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawiła możliwość uzyskania funduszy na sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się, jak również uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Rodzice także mogą składać wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz o legitymację dla osoby niepełnosprawnej. Pani Noremberg poinformowała rodziców o terminie oraz miejscu składania dokumentacji. Przekazała rodzicom potrzebne formularze wniosków do skompletowania odpowiedniej dokumentacji.

 

WARSZTATY "ROLA RODZICÓW WE WSPOMAGANIU

ROZWOJU DZIECKA"

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w październiku 2012 r. zostały zorganizowane warsztaty na temat „Roli rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka”. Spotkanie poprowadzili pedagodzy specjalni p. Anna Ludwiczak i p. Monika Pawlak. Przedstawiono specyfikę pracy z małym dzieckiem od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Główny nacisk położono na omówienie sposobów stymulacji rozwoju motorycznego, manualnego, rozwoju zabawy, percepcji słuchowej oraz wzrokowej. Rodzice otrzymali także wiele wskazówek i ciekawych pomysłów dotyczących ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka w warunkach domowych. Mieli także okazję sami przypomnieć sobie jak to jest być dzieckiem poprzez udział w pokazywanych przez Panie zabawach.

            Oprócz tego, pedagodzy zwracali uwagę na odpowiedzialność obydwojga rodziców w usprawnianiu swojego dziecka. Panie pokazały jak można podzielić zadania terapeutyczne między matką a ojcem, czyli jakich umiejętności może uczyć dziecko mama a jakich tata.

 

WARSZTATY "REDUKCJA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH W DZIECI Z AUTYZMEM 

W listopadzie 2012 r. spotkanie z rodzicami było poświęcone tematyce redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z autyzmem. Wielu rodziców powiedziało nam, iż trudne zachowania dziecka są często ważniejszą przyczyną ich codziennego stresu niż sama niepełnosprawność, stąd konieczność zorganizowania warsztatów o tej tematyce. Prelegentkami były terapeutki stosowanej analizy zachowania p. Ewa Dziubińska i p. Izabela Sobczyńska. Panie zdefiniowały czym jest trudne zachowanie i przedstawiły różne rodzaje trudnych zachowań dzieci z autyzmem. Główny nacisk położono jednak na omówienie technik, dzięki którym można ograniczyć nasilenie trudnych zachowań dzieci. Zwracano uwagę, że zmiana trudnych zachowań, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju dziecka i jego możliwości, nie przychodzi z łatwością. Niemniej jednak konsekwentne działanie, cierpliwość i zaangażowanie się rodziców w redukcję niepożądanych zachowań swoich dzieci, we ścisłej współpracy z terapeutą, może zakończyć się sukcesem.  

 

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

            W grudniu 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikiem PCPR p. Natalią Noremberg. Rodzice mieli okazję zapoznać się celami i ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. P. Noremberg przedstawiła także uprawnienia i możliwości pomocy rodzinom dziecka niepełnosprawnego. Omówiła procedury uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności i rodzaje świadczeń wynikające z posiadania takiego orzeczenia. Największe zainteresowanie rodziców wzbudziła możliwość uzyskania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Rodzice uzyskali dodatkowe wskazówki dotyczące zebrania odpowiednich dokumentów i wyboru ośrodka. Ponadto p. Noremberg przedstawiła także możliwości uzyskania funduszy na sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, komunikacyjny, środki pomocnicze czy likwidację barier architektonicznych. Rodzice otrzymali informacje kontaktowe do PCPR oraz formularze wniosków, niezbędnych do starania się o konkretne świadczenia. Zostali także poinformowani o terminach ich składania.