Po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej „Uczymy ratować. Jest to innowacja pedagogiczna, która skierowana jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W innowacji pedagogicznej wezmą udział klasy pani Asi oraz pani Pauliny. Postanowiłyśmy podzielić się swoja wiedzą zdobytą na kursach z zakresu pierwszej pomoc i wdrożyć ją w proces nauczania uczniów naszej szkoły. W świetle międzynarodowych i polskich aktów prawnych (Ustawa o systemie oświaty) osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak wszyscy inni obywatele mają prawo do kształcenia się oraz jak najpełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, a także, co ma szczególne znaczenie w kontekście prezentowanej serii Programów nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnienie: „upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych” .Zakładamy, że realizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoli przygotować na typowe trudne sytuacje również ze dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykluczane dotąd z tego typu szkoleń. Pozwoli również poczuć się im potrzebnymi, doda wiary w siebie, a przy okazji pozwoli rozwinąć w nich postawy prospołeczne, empatyczne oraz obywatelskie.                                                             

                                                                                                                                                         Joanna Ziętkiewicz, Paulina Mularska

Opcje Dostępności