Zespół Szkół Specjalnych

Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę
i krajoznawstwo – zwiedzamy ciekawe miejsca
w okolicy i na terenie całej Polski.

Integrujemy społeczność szkolną organizując okolicznościowe pikniki.

Uczestniczymy w kulturze poprzez udział
w spektaklach teatralnych i pokazach filmów na dużym ekranie.

wycieczka

cw 4 g kulig turystyka2 g turystyka g