Zespół Szkół Specjalnych

Czytelnia dysponuje ośmioma miejscami do pracy oraz 4 stanowiskami internetowymi. W pracy dydaktycznej nauczyciel biblioteki wyrabia u uczniów nawyk stałego kontaktu z książką, czasopismem i komputerem.

Biblioteka

Gromadzi:

  • Książki i podręczniki,
  • Czasopisma pedagogiczne, młodzieżowe, popularnonaukowe,
  • Zbiory specjalne:
  • taśmy wideo - filmy dydaktyczne, zekranizowane lektury, bajki.
  • programy komputerowe - multimedialne encyklopedie ogólne i specjalistyczne, programy edukacyjne,
  • taśmy magnetofonowe i płyty CD - muzyka klasyczna i dla dzieci, poezja, bajki dla dzieci.

Poleca:

  • Nowe, ciekawe książki, nie tylko z zakresu pedagogiki
  • Artykuły prezentujące różne, atrakcyjne formy pracy z młodzieżą
  • Edukacyjne programy komputerowe, filmy

Od 2007 roku nasza szkoła posiada Multimedialne Centrum Informacyjne, na które składają się 4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3052 (drukarka, skaner, kopiarka).

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
Stanowiska komputerowe w pracowni służą głównie do celów edukacyjnych, a więc: wyszukiwaniu materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
Ponadto Centrum wykorzystywane jest do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.