Zespół Szkół Specjalnych

Wykaz oddziałów Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego

1 ONW       Oddział Przedszkolny w Nowej Wsi.

1 PaG         1 Oddział Autystyczny Szkoły Podstawowej w Grójcu.

1 PuB         2 Oddział uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

2 PaG         2 Oddział Autystyków Szkoły Podstawowej w Grójcu.

3 PuB         3 Oddział uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

3 PaB         3 Oddział autystyczny Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

3 PaG         3 Oddział autystyczny Szkoły Podstawowej w Grójcu.

6 PaN         6 Oddział autystyczny Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

7 PaG         7 Oddział autystyczny Szkoły Podstawowej w Grójcu.

7 PG           7 Oddział Szkoły Podstawowej w Grójcu.

6 PuG         6 Oddział uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w Grójcu.

2 GG          2 Oddział Gimnazjum w Grójcu.

3 GuG        3 Oddział uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w Grójcu.

3 GuN        3 Oddział uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w Nowej Wsi.

2 PpG         2 Oddział Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w Grójcu.

3 PpN         3 Oddział Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w Nowej Wsi.

1 BrG         1 Oddział Szkoły Branżowej w Grójcu.

3 ZzG         3 Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grójcu.

4/6 PG        Oddział Szkoły Podstawowej w Grójcu kl. 4/6 .