^Do góry

Zajęcia specjalistyczne

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI
prowadzone odpłatnie przez stowarzyszenie

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • mają na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka
 • przeznaczone dla dzieci opóźnionych psychoruchowo, zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych
 • w trakcie zajęć wykorzystywanych jest wiele metod m.in. nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej, nauka liczenia metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy integracji sensorycznej, terapii ręki czy metody M. Montessorii

terapia integracji sensorycznej

 • ma na celu poprawę organizacji ośrodkowego układu nerwowego, co wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się. Podczas terapii nie uczy się dziecka konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności 

terapia behawioralna

 • jako podstawowa forma terapii edukacyjnej dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu
 • polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku
skacze 

terapia ręki

reka 
 • polega na wzmocnieniu siły mięśniowej całej kończyny górnej, wykształceniu poszczególnych faz odruchu chwytnego oraz ćwiczeniu motoryki precyzyjnej

biofeedback

 • poprawia funkcjonowanie umysłu, koncentrację i utrzymywanie uwagi, polepsza pamięć, organizację działania, zwiększa wiarę w siebie, poprawia wydajność oraz kreatywność umysłu, zmniejsza zmęczenie oraz zwiększa odporność na stres
 • stosowana jako metoda wspomagająca w leczeniu:
  • zaburzeń uczenia się i zachowania (zaburzenia uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, ADD, nadwrażliwość),
  • zaburzeń pracy mózgu (epilepsja , MPD, rehabilitacja po urazach mózgu)
  • zaburzeń rozwojowych (upośledzenie umysłowe, zespół Aspergera, autyzm)
  • trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, problemów emocjonalnych)
  • zaburzeń rozwoju mowy

zajęcia logopedyczne, polegają na:

 • usuwaniu zaburzeń mowy (wady wymowy, jąkanie i inne)
 • przywracaniu mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji)
 • stymulowaniu rozwoju mowy i wyrównywaniu opóźnień tego rozwoju
 • podnoszeniu sprawności językowej
 
logo 
fortepian   zajęcia gry na instrumencie