^Do góry

Szkolenia

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

       Stowarzyszenie „Biedronki" w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie środowiska nauczycieli i rodziców bardzo liczne, zarówno informacyjne jak i specjalistyczne odpłatne szkolenia i warsztaty doskonalące z zakresu szeroko rozumianej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, pracujących na co dzień w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu. Szkolenia odbywają się w siedzibie szkoły. Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsztatów Rad Pedagogicznych w zainteresowanych placówkach, po wcześniejszym ustaleniu warunków.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do uczestnictwa

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzonym rozwojem
 • Techniki i narzędzia do diagnozowania dziecka młodszego
 • Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Metody wspomagające naukę czytania dzieci młodszych oraz tych z deficytami szkolnymi
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowanie
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej
 • Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej
 • Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi  
 • Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacja procesu wspierania i kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach dukacyjnych
 • Jak czytać i rozumieć opinie o zaburzeniach procesów integracji sensorycznej u dzieci
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole
 • Wpływ odruchów na techniki szkolne. Metoda INPP
 • Funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej
 • Seksualność osób niepełnosprawnych