^Do góry

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki" działało przy Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu od 18.02.2010r. W czerwcu 2018 roku zmieniło miejsce swojej działalności oraz adres siedziby - strona archiwalna.


Członkami naszego Stowarzyszenia są zarówno rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i nauczyciele naszej szkoły.

Jako Stowarzyszenie, w ramach swojej działalności:

  • organizujemy odpłatne specjalistyczne zajęcia edukacyjne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, którzy nie są uczniami ZSS. W ramach zajęć można skorzystać m.in. z terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, terapii ręki
  • organizujemy szereg specjalistycznych szkoleń, również w formie nieodpłatnej, dla rodziców, nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę
  • organizujemy konferencje naukowe z udziałem znanych i szanowanych autorytetów w dziedzinie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • już od lat zaangażowani nauczyciele pozyskują środki z programów unijnych, na poszerzanie możliwości oddziaływań na podopiecznych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia pod opieką specjalistów wyjeżdżają na spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze połączone z turnusami rehabilitacyjnymi, wycieczkami do teatrów, muzeów, kin
  • w ramach integracji z młodzieżą z grójeckich szkół organizujemy imprezy okolicznościowe
  • dla zainteresowanych uczniów i ich bliskich organizowane są biwaki nocne połączone z warsztatami rękodzielniczymi, podczas których mogą oni odnaleźć swoje pasje, nauczyć się wykonywania ozdób choinkowych, pieczenia, gotowania, a także zwyczajnych codziennych czynności, które nie zawsze są dla nich łatwe.

Od momentu powstania naszym zadaniem jest wspieranie dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wspieranie i edukowanie ich bliskich w codziennej pracy i życiu. Cele, na które szczególnie staramy się kłaść nacisk, to kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie naszego miasta, gminy i powiatu. Poprzez działania integracyjne, chcielibyśmy, aby osoby niepełnosprawne były szanowanymi i partnersko postrzeganymi członkami naszej lokalnej społeczności.