^Do góry

Aktualności

WIEMY WIĘCEJ I STARAMY SIĘ ROZUMIEĆ LEPIEJ DZIECI AUTYSTYCZNE

 IV Konferencja "Poznać i zrozumieć autyzm"

konferencja2

konferencja3

konferencja4

IV Konferencja „Poznać i zrozumieć autyzm”

zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu już za nami …

            W dniach 8-9 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. J.Twardowskiego w Grójcu odbyła się kolejna konferencja naukowa pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Grójeckiego, w ramach której postawiliśmy sobie zadanie by lepiej „Poznać i zrozumieć autyzm”. Każdorazowo konferencje, podobnie jak Niebieskie Marsze, wpisane są w kalendarz kwietnia, który jest miesiącem autyzmu.Jak zawsze okazało się to przedsięwzięcie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród rodziców dzieci autystycznych, pedagogów, psychologów oraz logopedów nie tylko z powiatu grójeckiego, ale również z białobrzeskiego, kozienickiego oraz z placówek specjalnych z Radomia.

            Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących najnowszych badań w zakresie autyzmu, poznania metod terapeutycznych oraz możliwości wspomagania rodziców i ich dzieci. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w powiecie grójeckim rośnie liczba dzieci autystycznych, stąd potrzeba zwrócenia uwagi społeczeństwa lokalnego na problemy tych osób.

            Wystrzałowo otwarcia konferencji dokonali uczniowie szkoły z zespołu Perkoz, którzy wspólnie ze swoim nauczycielem Panem Arturem Gałką zagrali krótki, acz mocny utwór wykorzystując takie instrumenty jak wiadra czy rurki.

Następnie Dyrektor ZSS w Grójcu Pani Ewa Mąkosa, która powitała wszystkich uczestników, w szczególności rodziców dzieci autystycznych, podkreślając ich rolę w terapii naszych uczniów. Następnie w imieniu własnym oraz Starosty Marka Ścisłowskiego głos zabrała Pani Sylwia Pietrasiewicz - sekretarz Powiatu Grójeckiego, która podkreśliła znaczenie edukacji dzieci autystycznych w powiecie grójeckim i ciepło wyrażała się o inicjatywach szkoły, które wychodzą poza lekcje.

            Naukową część konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Tadeusza Gałkowskiego z SWPS w Warszawie „O udziale środowiska rodzinnego we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem (ASD)”. Pan Profesor przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczących autyzmu oraz podkreślał rolę środowiska rodzinnego w terapii dziecka z autyzmem. Wykład „Kochać kogoś, to być z nim szczęśliwym” (Barry N. Kaufman) wygłosił mgr Adrian Borowik z Fundacji Być Bliżej Siebie. Przedmiotem wystąpienia była Metoda Opcji (SON-RISE) w pracy z dzieckiem autystycznym. O programie ESDM (Early Start Denver Model) jako metodzie wczesnej interwencji wobec dzieci z autyzmem opowiadał mgr Tomasz Mróz z Centrum Adesse w Warszawie. A swoim doświadczeniem w zakresie zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z autyzmem podzieliła się mgr Agnieszka Samuś.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z oferty księgarni Akademii Pedagogiki Specjalnej. Mieli także okazję uzyskać informacje na temat placówek zajmujących się diagnozą autyzmu, metod pracy z dzieckiem z autyzmem, a także ciekawych książek i artykułów dotyczących tej tematyki. Służył temu działający podczas całej konferencji punkt konsultacyjny.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe, prowadzone przez nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu. Pierwsze poświęcone były metodzie krakowskiej i zostały poprowadzone przez mgr Anetę Żebrowską. Kolejne, noszące tytuł „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem” przedstawili mgr Marcin Gała oraz mgr Ewa Dziubińska. Ostatnimi prelegentami konferencji były mgr Aleksandra Jałoszyńska i mgr Agnieszka Dwornikiewicz-Piotrowska, które podzieliły się swoją wiedzą i praktyką dotyczącą pracy z dzieckiem autystycznym.

Na zakończenie konferencji dyrektor Ewa Mąkosa podziękowała wszystkim uczestnikom za poszukiwanie wiedzy, otwartość na nowe badania i narzędzia oraz chęć korzystania z nich w pracy by naprawdę więcej dowiedzieć się o autyzmie i zrozumieć bardziej uczniów z autyzmem. Wyraziła nadzieję, że ta konferencja będzie przydatna uczestnikom w bezpośredniej pracy i wzbogaci ich doświadczenie, a nadto będzie inspirować do podejmowania właściwych form wspierania dzieci autystycznych i ich rodziców.