^Do góry

Aktualności

"POZNAĆ I ZROZUMIEĆ AUTYZM" - KONFERENCJA NUKOWO-SZKOLENIOWA

Zespół Szkół Specjalnych
im. ks. J. Twardowskiego
w Grójcu ul. Polna 17
oraz działające przy szkole Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki"
w dniu 8 - 9 kwietnia 2016 r.organizuje konferencję naukowo-szkoleniową
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Starosty Grójeckiego

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ  AUTYZM

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego, nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pracowników PPP oraz rodziców.

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I

8 kwietnia 2016 r. /piątek/

8.00 – 9.00  rejestracja uczestników
9.00 – 9.20 otwarcie konferencji dyr. ZSS Ewa Mąkosa
słowo dla gości:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Starosta Grójecki Marek Ścisłowski
9.20 – 10.00 prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski „O udziale środowiska rodzinnego we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem (ASD)“
10.00 – 11.30 mgr Adrian Borowik, Fundacja BYC BLIŻEJ SIEBIE „Kochać kogoś, to być z nim szczęśliwym" (Barry N. Kaufman) - Prezentacja Programu Son-Rise
11.30 – 12.00 przerwa obiadowa
12.00 – 13.30 mgr Tomasz Mróz, Centrum Adesse „ESDM (Early Start Denver Model) jako metoda wczesnej interwencji wobec dzieci z autyzmem“
13.30 – 15.00 mgr Katarzyna Rychetsky, Centrum Metody Johansena IAS „Wielospecjalistyczna terapia zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego“
15.00 zakończenie konferencji dyr. ZSS Ewa Mąkosa

Dzień drugi 9 kwietnia 2016 r. /sobota/

9.00 – 10.30  mgr Aneta Żebrowska „Metoda krakowska w terapii dziecka z autyzmem“
10.30 – 10.45 oprzerwa kawowa
10.45 – 12.15 mgr Marcin Gała, mgr Ewa Dziubińska „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem“
12.15 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 14.00 mgr Aleksandra Jałoszyńska, mgr Agnieszka Dwornikiewicz-Piotrowska „Praca z dzieckiem autystycznym“

Informacja o prelegentach

 Koszt konferencji 150 zł. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz warunków uczestnictwa na stronie
www.szkolaspecjalna.grojec.pl lub pod numerem tel. 48 664 27 71

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.doc

Warunki_uczestnictwa_w_konferencji_naukowej.doc