^Do góry

Aktualności

SETNE URODZINY KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU

setna rocznica urodzin Twardowskiego

setna rocznica urodzin Twardowskiego

setna rocznica urodzin Twardowskiego

Pierwszego czerwca bieżącego roku minęła setna rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego. Ksiądz Twardowski na stałe zapisał się
w naszej pamięci jako: kapłan, poeta, miłośnik biedronek, orędownik dzieci, szczególnie tych słabszych, wymagających i wyjątkowych.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” działające od ponad pięciu lat przy Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu włączyło się w ogólnopolskie obchody urodzin księdza poety. Chciano w wyjątkowy sposób uczcić rocznicę, przystępując do realizacji projektu partnerskiego „Wiersze księdza Jana w moich obrazach”.

W ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Stowarzyszenie „Biedronki”, nauczyciele ZSS – Ewa Wieczorek i Marcin Gała przeprowadzili warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z ogniska środowiskowego w Grójcu. Podczas spotkań podopieczni świetlicy poznali twórczość księdza Twardowskiego, jak również, dzięki zakupionym w ramach projektu materiałom – nowe techniki plastyczne. Podczas wspólnej pracy w miłej atmosferze wykonali oni ilustracje do poznanych wierszy księdza poety.

Kolejnym działaniem związanym z obchodami setnej rocznicy urodzin było zorganizowanie we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury i Zespołem SzkółSpecjalnych w Grójcu konkursów recytatorskiego i plastycznego, inspirowanychtwórczością księdza Jana. Finał obu konkursów odbył się 8 czerwca w budynku GOKu. Konkurs swoją obecnością uświetnili: pani Barbara Kowalska przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Naczelnik Wydziału Edukacji – pan Jan Traczyk. W konkursie recytatorskim wzięło udział 28 uczniów ze szkół i przedszkoli powiatu grójeckiego. Byli to wychowankowie: Publicznego Przedszkola nr 4 w Grójcu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grójcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu. Na finał przybyło wielu wspaniałych artystów recytujących wiersze Jubilata. Uczestnicy oceniani byli przez jury. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3 i szkoła podstawowa klasy 4-6. Swoimi występami imprezę uświetnili: grający na wiadrach, rurach i na czym tylko się da zespół "Perkoz", pod kierownictwem pana Artura Gałki; tańczący "Bardzo Fajny Zespół z Grójca", pod opieką pań Moniki Soleckiej i Beaty Lipińskiej oraz Monika Badowska uczennica ZSS, która swoim śpiewem zdobyła wiele nagród w konkursach wokalnych.

Po wysłuchaniu ujmujących recytacji uczestników, jury postanowiło nagrodzić wszystkich pierwszym miejscem. Laureaci oraz szkoły, z których przybyli otrzymali tomiki wierszy ks. Twardowskiego wydane specjalnie z okazji setnej rocznicy urodzin.

W przerwie konkursu, dzięki hojności sponsorów – pana Czesława Dojutrka oraz firmy Ferrero – uczestnicy i goście mogli nie tylko zregenerować siły, lecz również obejrzeć wernisaż prac plastycznych.

Wystawione w galerii GOKu prace, ilustrujące wiersze ks. Twardowskiego, zachwycały oglądających pomysłowością, ciekawymi technikami i precyzją wykonania. Prace wykonane przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Grójcu oraz uczniów PSP w Gołoszach, PSP w Błędowie, PSP nr 3 w Grójcu, PSP w Lewiczynie, jury postanowiło nagrodzić w trzech kategoriach: w kategorii przedszkola pierwsze miejsce zdobyła Sandra Kryczka z PP nr 4 w Grójcu, drugie – Gabriela Zborowska również z PP nr 4 w Grójcu; w kategorii klasy I-III: pierwsze miejsce przyznano Weronice Dominiak z PSP w Gołoszach a drugie Nikoli Stępniewskiej z PSP w Gołoszach; w kategorii klasy IV-VI zwyciężyli: Filip Muras z PSP nr 3 w Grójcu oraz Agata Gniadzik z PSP w Błędowie. Drugą nagrodę przyznano Beacie Kępce z PSP w Gołoszach oraz Klaudi Banasiewicz z PSP w Błędowie. Laureaci otrzymali tomiki wierszy ks. Jana Twardowskiego oraz materiały malarskie.

Celem konkursów i działań zainicjowanych przez Stowarzyszenie "Biedronki" było nie tylko uczczenie urodzin jubilata oraz propagowanie jego twórczości, ale również propagowanie idei jaką wyznawał ks. Jan Twardowski, idei tolerancji i wartości każdego człowieka – tego co może więcej, ale też tego co może niewiele. Bo jak pisał nasz jubilat: "gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny".

Marcin Gała