^Do góry

Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA "ROZMAWIAJĄC O AUTYZMIE"

Zespół Szkół Specjalnych
im. ks. J. Twardowskiego
w Grójcu ul. Polna 17
oraz działające przy szkole Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki"
w dniu 28 kwietnia 2015 r.organizuje konferencję naukową
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Starosty Grójeckiego

ROZMAWIAJĄC O AUTYZMIE

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego, nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pracowników PPP oraz rodziców.

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I

8.00 – 9.00  rejestracja uczestników
oferta wydawnictwa Harmonia 
9.00 – 9.20 otwarcie konferencji dyr. ZSS Ewa Mąkosa
słowo dla gości:
Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska
Starosta Grójecki Marek Ścisłowski
9.20 – 10.50 dr Katarzyna Patyk, Zespół Szkół nr 4 w Lublinie „Profil diagnostyczno-terapeutyczny w rewalidacji umiejętności komunikacyjnych osób z ASD"
10.50 – 11.50 lek. med. Michał Wroniszewski, Fundacja SYNAPSIS „Program wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu"
11.50 – 12.20 przerwa kawowa
12.20 – 13.20 prof.nadzw. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie „Genetyczne przyczyny autyzmu"
13.20 – 14.50 mgr Magdalena Okrzasa, Fundacja Okno na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami autystycznymi"
15.00 zakończenie konferencji dyr. ZSS Ewa Mąkosa

 Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz warunków uczestnictwa na stronie
www.szkolaspecjalna.grojec.pl lub pod numerem tel. 48 664 27 71

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.doc