Zespół Szkół Specjalnych

 • Wielospecjalistyczna diagnoza
 • Kompleksowa terapia dziecka dostosowana do jego indywidualnych potrzeb:
 • Logopedyczna
 • Pedagogiczna
 • Psychologiczna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych metod:
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia EEG, Biofeedbeck (problemy szkolne, autyzm, koncentracja uwagi, zaburzeń zachowań) – stymulacja fal mózgowych za pomocą wideogry
 • Zajęcia metody M. Montessori w myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu.”
 • Ćwiczenia metody sensorycznej integracji – wielozmysłowe poznanie / nauka oparta na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach

 

pi 4          pi 5         pi 6

thumb pi 1

 

thumb pi 2

 

thumb pomoc indywidualna