Zespół Szkół Specjalnych

 „Jeżeli  kochasz, czas zawsze odnajdziesz
 nie mając nawet ani jednej chwili”.

                                                               ks. J. Twardowski

W dobie współczesnej cywilizacji podejście do osób niepełnosprawnych przez ogół społeczeństwa jest wykładnikiem jego człowieczeństwa i stanowi najlepszy przykład jego rozwoju i stopnia ucywilizowania.
Obecnie w Polsce osoby niepełnosprawne objęte są odrębnymi przepisami prawnymi, które chronią je, dają im prawo do leczenia i nauki, korzystania z licznych przywilejów, jak również umożliwiają im wszechstronny rozwój poprzez rehabilitację w różnego typu placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

Jedną z takich placówek jest Zespół Szkól Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia.
W związku z prężnym rozwojem placówki, zrodził się pomysł powstania wolontariatu. Ideą wolontariatu jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych rówieśników oraz z lokalną społecznością.
Aktywność wolontariatu ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

Zadania wolontariuszy:

 • praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • opieka nad dziećmi mającymi problemy z samodzielnym poruszaniem się,
 • zabawa z dziećmi niepełnosprawnymi (dzieci autystyczne),
 • czytanie książek,
 • pomoc w zajęciach w świetlicy szkolnej (zabawy i gry edukacyjne),
 • wsparcie nauczycieli dyżurujących w czasie przerw,
 • przekazywanie dzieciom własnych indywidualnych umiejętności (np. gra na gitarze, zdolności manualne, plastyczne),
 • uczestnictwo w akcji „zbiórka odzieży dla dzieci ubogich”
 • udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (Dzień Dziecka),
 • uczestniczenie w wycieczkach i imprezach wyjazdowych (spływy kajakowe, zawody sportowe),
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • uczestnictwo w spędzaniu czasu wolnego,
 • pomoc rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych (wspólne spacery, zakupy itp.).


Wolontariusz to osoba która:

 • jest pewna, że chce pomagać
 • czerpie satysfakcję z tego, że pomaga
 • jest przekonana o swojej wartości
 • jest sumienna, lojalna nie „uderza w innych”
 • potrafi znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Osoby, które chcą zostać wolontariuszami prosimy o kontakt tel.: 48 664 27 71