Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu

ul. Polna 17, 05-600 Grójec
48 664 27 71
sekretariat.zssgrojec@grojec.pl


Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu Szkoła Filialna w Nowej Wsi

Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka


Formularz kontaktowy:


  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Administratorem jest Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
  ul. Polna 17, 05-600 Grójec,
  tel. 48 664 27 71
  e-mail: sekretariat.zssgrojec@grojec.pl

  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Opcje Dostępności