Zespół Szkół Specjalnych

Konferencja - Dziecko z autyzmem - wspomaganie rozwoju.

       Ponad sto osób z czterech powiatów (grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego oraz Miasta Radomia) zgromadziła 16 maja 2014 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu konferencja naukowa, którą patronatem objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Tematyka dotyczyła wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i okazała się niezwykle interesująca dla rodziców dzieci autystycznych, pedagogów, psychologów oraz logopedów. A celem założonym było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących diagnozowania dzieci z autyzmem, poznania metod terapeutycznych oraz możliwości wspomagania rodziców i ich dzieci.

      Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor ZSS w Grójcu Pani Ewa Mąkosa, która powitała wszystkich uczestników, w szczególności rodziców dzieci autystycznych, podkreślając ich rolę w terapii naszych uczniów. Następnie głos zabrała Dyrektor radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Pani Dorota Sokołowska, która podkreślała wiedzę i umiejętności pedagogów specjalnych oraz ich trud wkładany w terapię dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. O konieczności organizowania takich konferencji, szczególnie w kontekście potrzeby rozwoju szkoły przy ulicy Polnej, której możliwości lokalowe nie dorównują zainteresowaniu rodziców mówił Starosta Grójecki Pan Marian Górski. 
       Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Ewy Pisuli z  Uniwersytetu Warszawskiego noszące tytuł „Diagnozowanie zaburzeń ze spectrum autyzmu“. Wykład prof. E. Pisuli dotyczył wczesnej diagnostyki dzieci autystycznych i tworzeniu w Polsce wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.
       „Samodzielność jako droga do dorosłości – jak jej uczyć?”. Tak sformułowanym problemem zajęła się psycholog Renata Werpachowska z Fundacji Synapsis. Pani Werpachowska mówiła o konieczności nauki samodzielności dzieci od najwcześniejszych lat oraz o dużej roli rodziców w tym zakresie.
       Terapię behawioralną jako jedną z metod pracy z dzieckiem autystycznym przedstawił Paweł Bakalarz z Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z podstawowymi celami tej terapii oraz jej zaletami.
       Swoim doświadczeniem w zakresie biomedycznego leczenia dzieci z autyzmem podzieliła się Pani Agnieszka Sulich z Instytutu Medycyny Integracyjnej Arcana. Pani Sulich zwracała uwagę na trafną diagnostykę lekarską i podjęcie właściwego leczenia oraz zachowanie odpowiedniej diety, która w leczeniu autyzmu ma wręcz kluczowe znaczenie.
       W trakcie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z oferty księgarni psychologicznej Psyche. Mieli także okazję uzyskać wszelkie informacje związane z diagnozą i terapią dzieci autystycznych w działającym podczas całej konferencji punkcie konsultacyjnym.    
       Na zakończenie konferencji Dyrektor Ewa Mąkosa podziękowała wszystkim uczestnikom za tak duże zainteresowanie przedstawianą tematyką. Wyraziła nadzieję, że pozyskana wiedza  będzie przydatna uczestnikom w bezpośredniej pracy z dziećmi z autyzmem, wzbogaci doświadczenie oraz będzie inspirować do podejmowania właściwych form wspierania dzieci autystycznych i ich rodziców.
     Konferencja, choć ze względu na kalendarz wykładowców zorganizowana została w maju, była ostatnim akordem działań, które przez cały kwiecień przeplatały się z normalnymi zajęciami w Zespole Szkół Specjalnych, a których celem było przybliżanie problematyki autyzmu,  informowanie, burzenie stereotypów wśród zdrowych, pomaganie rodzinom, edukowanie i wspieranie tych, którzy na co dzień uczestniczą w życiu i nauce autystyków i tych, którzy sporadycznie w te relacje wchodzą. W szkole to codzienność, w Grójcu coraz częściej dostrzegana nie tylko przy okazji niebieskiego miesiąca.
Konferencja1 Konferencja3
Konferencja4 Konferencja5

 

Konferencja  Naukowa w ZSS Grójec - "Jak wspomagać dziecko młodsze o zaburzonym rozwoju"

      W dniu 10 grudnia 2013 r. Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” zorganizował konferencję naukową „Jak wspomagać dziecko młodsze o zaburzonym rozwoju” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja skierowana była do dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pracowników przychodni psychologiczno-pedagogicznych. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Pani dyrektor Ewa Mąkosa   przestawiła zaproszonych gości: panią Dorotę Sokołowską Dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Janusza Różyckiego Wicestarostę Powiatu Grójeckiego, Janusza Traczyka Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego. Wydział Edukacji i Zdrowia reprezentowała pani Naczelnik Barbara Orłowska i pani Inspektor Małgorzata Czerwińska. W konferencji uczestniczyli również dyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz nauczyciele licznych szkół. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Ludwik Malinowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na temat „Unijne prawo oświatowe- pozycja nauczyciela w systemie”, przedstawił w I fazie wykładu na przykładzie produktów rolnych „absurdy ujednolicania” a następnie omówił zróżnicowany system kształcenia, sposoby i wysokości wynagradzania nauczycieli w krajach UE. Profesor zw. dr. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z APS w Warszawie zaprezentowała wykład „O liczeniu i rachowaniu - mity, wyniki badań, wskazówki metodyczne i rozwiązania praktyczne”. Na wstępie pani profesor stwierdziła, że wszystko co jest ważne dziecko uczy się w przedszkolu i w klasach młodszych szkoły podstawowej. Niepowodzenia dzieci biorą się z braku wiary we własne siły, dotyczy to co czwartego ucznia. Najważniejsze są podstawy a potem konsekwencja w działaniu. Omówiła błędy w nauczaniu matematyki oraz potrzeby zajęcia się dziećmi uzdolnionymi matematycznie, które można znaleźć również wśród niepełnosprawnych. Prelekcję „Wczesne objawy autyzmu u dzieci” wygłosiła pani mgr Paulina Zawadzka z Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Synapsis.    Po przerwie obiadowej pani profesor dr hab. Ewa Kulesza przedstawiła „Diagnozę pedagogiczną przyjazną dziecku”. Zapoznała słuchaczy z modelem diagnozy, procedurami i punktacją, omówiła diagnozę dynamiczną. Podsumowania tej części konferencji dokonała pani dyrektor Dorota Sokołowska zwracając uwagę na sięganie do tożsamości i korzeni. W godzinach popołudniowych odbyły się 3 panele warsztatowo - dyskusyjne. Panel „O liczeniu i rachowaniu – wyniki badań” - poprowadziła pani profesor zw. dr. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, panel dyskusyjny „Jak pracować z dzieckiem ze spectrum autyzmu” - mgr Paulina Zawadzka, „Jak diagnozować dziecko z opóźnieniami rozwojowymi?”- prof. dr hab. Ewa Kulesza. Konferencji towarzyszyła prezentacja publikacji wydawnictwa Harmonia, oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi sklepu Hipolit. Stowarzyszenie „Biedronki” zorganizowało kiermasz świątecznych upominków. Na zakończenie konferencji pani dyrektor Ewa Mąkosa dziękując prowadzącym i uczestnikom serdecznie zaprosiła na następne spotkanie, które zaplanowane jest w marcu przyszłego roku.

konferencja konferencja1
konferencja2 konferencja3