Zespół Szkół Specjalnych

Filia nr 2 Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu mieści się w Nowej Wsi koło Warki. Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku w 5 salach lekcyjnych.

Od II semestru roku szkolnego 2011/2012 filia nr 2 to: 7 sal lekcyjnych, pracownia Montessori, gabinet rewalidacji indywidualnej, gabinet logopedyczny, sala doświadczania świata, sala ruchu, sala komputerowa, sala gospodarstwa domowego, sala wczesnego wspomagania, gabinet biofeedback, sala konferencyjna oraz świetlica. Wszystkie pomieszczenia, w tym również łazienki i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 nowa wies 9      nowa wies 10

Wejścia do budynku szkoły

nowa wies 1       nowa wies 11 

Nasz szkolny korytarz

nowa wies 2

Sala komputerowa

nowa wies 3 nowa wies 4 nowa wies 5

Sala doświadczania świata

nowa wies 6

Gabinet terapii psychologicznej, biofeedback

nowa wies 7 nowa wies 8

Pracownia Montessori

W cichej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci autystyczne. Uczymy samodzielności i niezależności w miarę potrzeb i możliwości ucznia.
W szkole funkcjonują:

 • Wczesne wspomaganie
 • Oddział przedszkolny
 • Szkoła Podstawowa:
 • nauczanie zintegrowane
 • klasy IV-VI
 • klasy dzieci autystycznych
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wykorzystujemy różne metody: metodę Montessori, metodę Warnkego, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy gimnastyki mózgu Paula Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej, elementy porannego kręgu, ćwiczenia i techniki nauczania Erica Schoplera.
W szkole w ramach zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia specjalistyczne w sali doświadczania świata
 • zajęcia prowadzone metodą Warnkego
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • muzykoterapia
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia SKS

Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia uczniom naukę poprzez praktyczne działanie oraz polisensoryczne poznawanie rzeczywistości. Każde dziecko posiada indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli uczących danego ucznia, który uwzględnia jego wszystkie potrzeby i możliwości.