Psycholog Szkolny

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do pełnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, który znajduje się pod jej opieką.

Rozwój sfery społeczno – emocjonalnej, stymulowanie jej, rozwój osobowości i kształtowanie pozytywnych postaw, bazowanie na mocnych stronach ucznia to jeden z filarów, który determinuje działania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek i za zgodą rodzica, w pełni dobrowolna i bezpłatna. Objęci nią uczniowie uczęszczają na terapię psychologiczną indywidualnie.

Oferta psychologiczna skierowana jest do wszystkich uczniów ZSS, zarówno uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, jak też uczniów szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

Systematycznie prowadzona jest psychoedukacja grupowa, zwłaszcza programy bazujące na aktualnych etapach rozwoju uczniów – np. program otwartości na macierzyństwo i program preorientacji zawodowej dla klas gimnazjalnych.

W ofercie psychologa jest również interwencja psychologiczna w trudnych problemach, np. związanych z żałobą, kryzysami a także wsparcie w sytuacjach trudnych , rozmowy terapeutyczne i mediacje ,w sytuacjach konfliktowych.

Decyzja o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej stanowi dla każdego rodzica wyzwanie. Każdy z rodziców otrzymuje od nas możliwość umieszczenia dziecka w szkole na okres próbny, który trwa dwa tygodnie. Rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia od psychologa i rozwiania ewentualnych wątpliwości.

W czasie tych dwóch tygodni wychowawca integruje nowego ucznia z zespołem klasowym, zaś psycholog czuwa nad procesem adaptacji. Dziecko jest szczegółowo diagnozowane od strony podstawowych umiejętności szkolnych, osobowości, a strategie oddziaływań prezentowane rodzicowi na koniec okresu adaptacyjnego.
To rodzic podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy powierza naszej opiece i wychowaniu swoją pociechę, chociaż przyznaję, że w większości przypadków jest to decyzja pozytywna.

Rodzicom proponujemy, wraz z pedagogiem szkolnym spotkania w szkole dla rodziców, które opracowujemy w oparciu o zgłaszane problemy. Wiodącym programem na którym bazują spotkania jest program : Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.

Możliwe jest również indywidualne poszukiwanie rozwiązań w sprawie dziecka, prezentowanych przez niego zachowań, problemów, które sprawia. Psycholog znajduje czas dla każdego rodzica, wysłucha go i zaproponuje sposób na to, żeby zza chmur trudnego rodzicielstwa wyjrzało słońce.

Opcje Dostępności