Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Polnej 17, 05-600 Grójec.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Grójcu, której siedzibą jest budynek przy ul. Polnej 17 w Grójcu oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna – Szkoła Filialna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka wraz z:
    • oddziałami przedszkolnymi,
    • oddziałami WWR,
    • zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi;
  2. trzyletnia Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
  3. trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Grójecki, ul. Piłsudskiego 59 w Grójcu.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Zespół jest jednostką organizacyjną powiatu działającą w formie jednostki budżetowej.


Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu:
Barbara Tybiszewska
Tel: 48 664 27 71
Email: sekretariat.zssgrojec@grojec.pl

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Opcje Dostępności