Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

„21 szy?” wystawa fotografii w Galerii GOK 3-23.06.2021.

„21 szy?”

dawno zaplanowana, przez wszystkich wyczekiwana wystawa fotografii
Wkrótce nastąpi wielkie otwarcie.
Wszystkich ciekawych oraz spragnionych estetycznych wrażeń zapraszamy. Wzruszenia i uśmiech gwarantowane.

Bohaterami wystawy są osoby z Zespołem Downa, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.

W audycji o wystawie fotograficznej pod intrygującym tytułem „21 ?” w Grójeckim Ośrodku Kultury. Modelami są dzieci z Zespołem Downa, przebrane w stylu retro. O inicjatywie mówili: artysta fotograf Łukasz Wykrota i oligofrenopedagog Joanna Nowotnik-Stanios.

https://www.rdc.pl/podcast/radom-i-okolice-21-wystawa-fotograficzna-w-grojeckim-osrodku-kultury/?fbclid=IwAR0X2Av6Dz54Gat-KiI8jIIR3zYKbBqO7uYxrJ0W7Za7mt7AqdWGTEOuRJ4

1

Przeniesiemy się w czasie, do lat 30-tych… Poznacie siedmioro niezwykłych młodych ludzi: Gabrysię, Agnieszkę, Martynę, Mikołaja, Olafa, Jakuba i Maćka. Młodzież ta, na co dzień to uczniowie ZSS Grójcu, z wyjątkową osobowością. Są radośni, uczuciowi, prawdomówni, otwarci, z poczuciem humoru. Spotkamy się z Nimi podczas otwarcia wystawy, chętnie podzielą się wrażeniami z sesji fotograficznej. Mamy nadzieję, że właśnie wtedy wyjatkowo ciepło pomyślicie o ludziach z trisomią 21., a w Waszych sercach zagości radość i na twarzach pojawi się uśmiech, które zostaną na dłużej…    Pomysłodawczyniami projektu są nauczycielki z ZSS Joanna Nowotnik-Stanios i Beata Lipińska, a autorem zdjęć fotograf Łukasz Wykrota (absolwent Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, zamieszkały w Radomiu, gdzie pracuje w Muzeum Polskich Rowerów. Pasjonat świata "retro", a zwłaszcza lat 30. ubiegłego wieku i historii rowerowej Radomia. "21szy?" to siódma indywidualna wystawa fotograficzna autora).

Sesja fotograficzna w stylu retro odbyła się w Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu.

W ramach współpracy naszej szkoły z Grójeckim Ośrodkiem Kultury i dzięki uprzejmości pani dyrektor Moniki Woźniak wystawę można będzie oglądać bezpłatnie w Galerii GOK od 3 do 23 czerwca 2021.

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu serdecznie zaprasza.

http://www.szkolaspecjalna.grojec.pl

https://www.facebook.com/ZESPOLSZKOLSPECJALNYCHGROJEC

thumb Plakat
thumb 01 thumb 02
thumb 03 thumb 04
thumb 05 thumb 06

Zarządzenie Dyrektora z dnia 15 maja 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 15 maja 2021 r.


w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 17.05.2021r. do 21.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostaje klasa szkoły
   podstawowej: 6/7L oraz klasa szkoły branżowej: 1/2BrP.

2. Od dnia 17.05.2021r. do 21.05.2021r. do nauczania stacjonarnego wraca klasa szkoły
   podstawowej: 4/5L i klasa szkoły branżowej: 2/3 BrG.

3. Od dnia 24.05.2021r. do 28.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostaje klasa szkoły
   podstawowej: 4/5L oraz klasa szkoły branżowej: 2/3BrG.

4. Od dnia 24.05.2021r. do 28.05.2021r. do nauczania stacjonarnego wraca klasa szkoły
   podstawowej: 6/7L i klasa szkoły branżowej: 1/2BrP.

5. Od dnia 31.05. 2021r. w nauczaniu stacjonarnym uczestniczą klasy: 4/5L, 6/7L,
   1/2BrP, 2/3BrG.

6. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści
   kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 17.05.2021r.

Dyrektor ZSS
Barbara Tybiszewska

TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY W ZSS W GRÓJCU.

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA - SZKOŁA BEZ BARIER

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju (wymagana opinia PPP )

- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Branżowa I Stopnia

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie wydane przez PPP (wszystkie rodzaje niepełnosprawności, sprzężenia).

W ofercie zajęcia edukacyjne + szeroka gamą zajęć specjalistycznych i dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

 Przyjdź, przekonaj się sam - wybierz to co najlepsze dla Twojego dziecka.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU ZAPRASZA

http://www.szkolaspecjalna.grojec.pl/

https://www.facebook.com/ZESPOLSZKOLSPECJALNYCHGROJEC

ZSS Plakat1
1 2

Zarządzenie Dyrektora z dnia 5 maja 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 5 maja 2021 r.


w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.


zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 05.05.2021r. do 14.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostają klasy szkoły
   podstawowej: 4/5L i 6/7L oraz klasy szkoły branżowej: 1/2 BrP i 3BrG.

2. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści
   kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 05.05.2021r.

Dyrektor ZSS
Barbara Tybiszewska

ŚWIĘTA MAJOWE -WAŻNE DNI DLA KAŻDEGO POLAKA

1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. A tak te ważne święta obchodziliśmy w naszej szkole…

J. Zientkiewicz

thumb ZSS Flaga

WARSZTATY EKOLOGICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH.

Już od 1990 r. co roku 22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie prośrodowiskowych zachowań. W Polsce akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych surowców. Nasi uczniowie również postanowili przyłączyć się do tej akcji. W szkole odbyły się warsztaty ekologiczne w których dzieci mogły zaprezentować swoją wiedzę dotyczącą np.: segregowania śmieci.

J. Zientkiewicz

1 2
3 4
5 6

Zarządzenie Dyrektora ZSS - 22.04.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1.  Od dnia 26.04.2021r. do 30.04.2021r. do nauki w systemie stacjonarnym wracają oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Przysposabiającej do Pracy, tj.: 1PP, 1PPA, 3PP, 1PPN oraz oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoły Podstawowej Filialnej w Nowej Wsi: 2LN i 3LN.

2. Do nauczania stacjonarnego wracają również uczniowie realizujący nauczanie indywidualne na terenie placówki, jak i w domu (dotyczy uczniów szkół przysposabiających do pracy).

3. W nauczaniu zdalnym pozostają klasy szkoły podstawowej: 4/5L i 6/7L oraz klasy szkoły branżowej: 1/2 BrP i 3BrG.

4. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

5. Zarządzenie może być modyfikowane ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną kraju.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 26.04.2021r.

WIOSNA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GRÓJCU

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,

wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:

- zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,

poodkurzał mchy i liście.

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek

powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą,

myją ziemię ranną rosą.

Chmury, płynąc po błękicie,

a obłoki miękką szmatką

polerują słońce gładko.

Aż się dziwią wszystkie dzieci,

że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował,

tęczę barwnie wymalował.

A żurawie i skowronki

posypały kwieciem łąki.

Posypały klomby, grządki

i skończyły się porządki.

Dzisiaj klasa 4/6 postanowiła przywitać Wiosnę. Pogoda nam nie sprzyjała. Na niebie gęste chmury przykryły niebo,z którego na ziemię padały grube krople deszczu. Nam to nie przeszkadzało. Postanowiliśmy wykonać wiosenne kompozycje kwiatowe. Wyniki naszej pracy oceńcie sami !

J. Zientkiewicz

thumb 1 thumb 2
thumb 3 thumb 4

Zarządzenie Dyrektora ZSS - 15.04.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 19.04.2021r. do nauki w systemie stacjonarnym wracają oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w Grójcu, tj.: 3A, 5A, 4/6A, 6U, 6/8U oraz oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Filialnej w Nowej Wsi, tj.: „0”, 1AN, 2UN, 3UN, 8AN.

2. Do nauczania stacjonarnego wracają uczniowie realizujący nauczanie indywidualne na terenie placówki jak i w domu (dotyczy uczniów szkół    podstawowych), uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji nauczania zdalnego dla zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – wyłącznie na prośbę rodzica i udzielonej zgody dyrektora szkoły.

4. Placówki organizują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlica).

5. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

6. Zarządzenie może być modyfikowane ze względu na dynamiczną sytuację
   epidemiologiczną kraju.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 19.04.2021r.

 

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyźmie

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyźmie. Dnia 2 kwietnia światowe instytucje niosące pomoc osobą z autyzmem szerzą wiedzę oraz zwracają szczególną uwagę całego świata na dyskryminacę i niezrozumienie z jakimi spotykają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Od 2015 roku nasza szkoła również aktywnie włącza się w obchody. Corocznie w naszej szkole organizowany był NIEBIESKI MARSZ DLA AUTYZMU. Pierwszy odbył się 29 marca 2015r. Solidaryzując się z osobami dotknietymi autyzmem szliśmy ulicami naszego miasta z hasłem ,,NA NIEBIESKO DLA AUTYZM. Razem z uczniami okolicznych szkół podstawowych, przedszkoli, policji, wojska, wesoło kroczyliśmy ulicami naszego miasta. Podczas marszu, ci których mijaliśmy mogli usłyszeć, co to jest autyzm, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Obecna sytuacja związana z pandemią nie pozwala nam zorganizować naszego marszu. Ale pamiętamy i solidaryzujemy się z osobami z autyzmem. Możesz zrobić również to TY ! Dlatego 2 kwietnia ubierz coś niebiesko, „zaświeć na niebiesko”, dołącz do nas na

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Specjalnych-w-Gr%C3%B3jcu-246029856346553#naniebiesko#dlaautyzmu
thumb Marsz 2015-1 thumb Marsz 2015
thumb Marsz 2016-1 thumb Marsz 2017-1
thumb Marsz 2017 thumb Marsz 2018-2
thumb Marsz 2019-1 thumb Marsz 2019