Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

PIERWSZY WIELKANOCNY KONKURS W FILII NR 2 W NOWEJ WSI

W Zespole Szkół Specjalnych w Filii nr 2 w Nowej Wsi odbył się po raz pierwszy konkurs na ,,Ozdobę Wielkanocną’’. Brały w niej udział wszystkie klasy znajdujące się w tej placówce. Prace były wykonane różnymi technikami. Dominowały tradycyjne pisanki, króliki i kurczaki. Komisja składająca się z w-ce dyrektora pana Mirosława Nowickiego, pani Agnieszki Kopyś oraz pani Beaty Bidzińskiej oceniła prace i wręczyła nagrody i dyplomy.

I – miejsce klasa UG

II – miejsce klasa PP

III – miejsce klasa 3UP i zespół Z4

Wyróżnienie otrzymali uczniowie z Oddziału Przedszkolnego oraz Łukasz Strzyga   - uczestnik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

A. Kopyś, B. Bidzińska

I miejscea I miejsce
II miejscea II miejsce
III miejscea III miejsce

SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „COŚ DLA CIAŁA I DUSZY”

WarsztatyNW1W ostatni piątek tj. 7.04.2017r. odbyło się drugie już spotkanie w ramach warsztatów „Coś dla ciała i duszy” zainicjowanych przez nauczycieli z Nowej Wsi. Spotkanie ukierunkowane na budowanie relacji na linii rodzic – nauczyciel.

Warsztaty były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich miało na celu zapoznanie nauczycieli i rodziców z gestami i symbolami Progamu Językowego Makaton, który nauczyciele od niedawna stosują w szkole do porozumiewania się z kilkorgiem dzieci mających problemy z komunikacją werbalną. Nauka gestów okazała się świetną zabawą dla wszystkich.

Druga część warsztatów była jeszcze bardziej pracowita, gdyż wszyscy przystąpiliśmy do wykonywania dekoracji na zbliżający się kiermasz wielkanocny. Wspólna praca zaowocowała masą jajek (pisanek) wykonanych min. techniką decoupage, obręczy oraz kogucików i kurczaczków z piórek.

M. Trześniewska, E. Marszałek,
A. Dwornikiewicz – Piotrowska,
G. Rutkowska, A. Kopyś

WarsztatyNW2 WarsztatyNW3

ZWYCIĘSTWO NASZEJ SZKOŁY PODCZAS FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ „BYLECO 17”

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie – harcerzem po prostu się jest. Przekonali się o tym uczestnicy i widzowie, siedzący na Sali widowiskowej podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Byleco 17” zorganizowanego przez Chorągiew Mazowiecką ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Grójcu dn. 08.04.2017r. Przegląd rozpoczął się od występów indywidualnych. Organizatorzy postawili na wspólną zabawę i integracje harcerzy tak, aby duch konkursowej rywalizacji był jak najmniej odczuwalny. Jury szczególną uwagę zwracało na znajomość tekstu, intonacje muzyczną, oryginalność, aranżację, dobór piosenki i oczywiście prawidłowe umundurowanie. Uczennica naszej szkoły ZSS Grójec Monika Badowska, która zaśpiewała piosenkę „Krajka” sprostała wszystkim tym wymaganiom i zajęła I miejsce wśród prezentacji indywidualnych. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera.

                                                                                                    Cz. Szałas

Festiwal monika

CZY WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI ?

       Debata w naszej szkole została przeprowadzona 7.04.2017 r. wśród uczniów klas 5/6 szkoły podstawowej i 1/3 gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zwolenników czytania oraz na tych, którzy nie lubią czytać i uważają, że książka nie może być przyjacielem człowieka W debacie oprócz uczniów uczestniczyli nauczyciele: Jolanta Nowakowska - nauczyciel bibliotekarz, pani Beata Błachnio – nauczyciel języka polskiego, pani Teresa Wilk – nauczycielka chemii, pani Dorota Glinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego oraz wicedyrektor pani Justyna Kępka. Po przywitaniu uczniów przez nauczyciela bibliotekarza, uczniowie przystąpili do debaty. Czy książka to godny szacunku przyjaciel?. Uczniowie na początku debaty mieli za zadanie wpisać skojarzenia pozytywne związane z książką i czytaniem oraz skojarzenia negatywne. Skojarzenia negatywne, które przedstawili uczniowie to: książki są nudne, czytanie zabiera dużo czasu, nie są na czasie, czytając oddalamy się od ludzi, ulegają zniszczeniu i nie mogą być przyjacielem, może nas od nich rozboleć głowa. Książka może być przyjacielem, ponieważ można z nich się wiele nauczyć, poznać ciekawe krainy, interesujących ludzi, można z nimi miło, ale też i zajmująco spędzić czas, poruszają również trudne tematy związane z człowiekiem, z emocjami, pomagają nam sobie z nimi radzić. Uczniowie z obu grup, pod kierunkiem nauczycieli bardzo dobrze wywiązali się z zadania. Drugim zadaniem było wybranie przez uczniów książek, które zabiorą ze sobą na bezludną wyspę i uzasadnienie swojego wyboru. Uczniowie pozytywnie oceniający książkę przygotowali dramę, dlaczego książka może być przyjacielem człowieka. Poparli to własnymi cytatami np.

Tu emocji znajdziesz wiele, książka najlepszym przyjacielem;

SMS-ik niech się schowa przy mych pięknych słowach;

Choćbyś głośno grał, bez mej wiedzy będziesz jak cymbał brzmiał.

Grupa, które twierdziła, że książka nie może być przyjacielem użyła innych argumentów. Pokazała scenki dramowe z wykorzystaniem laptopa, komórki, grając na instrumentach, oraz wybierając samochody terenowe na bezludną wyspę. Ich hasła to:

Komóreczki w rękach mamy, bo z książką nie pogadamy;

Na laptopie kolorowe obrazy, a w książce tylko czarne wyrazy;

Przy muzyce jest wesoło, natomiast książka pachnie szkołą.

Uczniowie, zwolennicy książek zapoznali pozostałych z różnymi ciekawostkami o książkach:

           Przeciwnicy książek pokazali, inne wg nich lepsze formy spędzania czasu: gry terenowe, telewizja, kino, komputer. Zwolennicy książek zaprezentowali zagadki w formie krótkich tekstów, na podstawie, których należało rozpoznać, o jaką książkę chodzi i pokazać ją. Podsumowując debatę uczniowie sformułowali kryteria, które powinna spełniać atrakcyjna książka: Wyrazisty bohater, Szybka akcja, Niezbyt droga, Duży druk, Ilustracje, Dużo dialogów.

J. Nowakowska

1 2
3 4
5 8
7 9

Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie

„Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia.” Georges Braque

            W czwartek 06.04.2017 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie. Celem naszej podróży był udział w lekcji muzealnej. W przedsięwzięciu brało udział 13 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: p. B. Błachnio, p. T. Wilk i p. A. Szymańska.

           Muzeum Narodowe w Warszawie zostało założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych to jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie. Muzeum Narodowe gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także galerię malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), zbiory numizmatyczne i rzemiosła artystycznego. Co rocznie obiekt odwiedzają tysiące turystów z Polski i z zagranicy.

            Co mówią obrazy ? - tak brzmiał temat naszego spotkania. Zajęcia były dostosowane do wieku uczestników – miały charakter interaktywny i zawierały elementy warsztatowe, prowadzone w bardzo miłej, serdecznej atmosferze. Przewodnik koncentrował się na edukacji przez zabawę, wykorzystywane były druki edukacyjne oraz prezentacje komputerowe. Dzięki nim dowiedzieliśmy się jak patrzeć na obrazy, a także - jak odczytać ukryte treści w dziełach sztuki. Teraz już wiemy - jak należy tego dokonać i od czego zacząć. Nie jest to proste, zwykle jednak potrzebna jest do tego głębsza wiedza, którą mieliśmy okazję poznać pod bacznym okiem przewodnika muzeum. Wspólnie odkrywaliśmy tajemnice obrazów, a także poznaliśmy tradycyjne gatunki malarskie: malarstwo historyczne, portret, pejzaż i martwą naturę. Wizyta w muzeum była dla nas wspaniałym wydarzeniem i niezapomnianym przeżyciem. Mamy nadzieje dołączyć do grona przyjaciół MNW i odbywać cykliczne wizyty w muzeum.

            Na zakończenie wycieczki pojechaliśmy tramwajem do restauracji McDonald’s, gdzie zamówiliśmy nasze ulubione zestawy i we wspaniałych humorach powróciliśmy do szkoły.

B.Błachnio

Muzeum1 Muzeum2
Muzeum3 Muzeum4
Muzeum5 Muzeum6

NIEBIESKI MARSZ DLA AUTYZMU W GRÓJCU

           W poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku, po raz czwarty ulicami Grójca przeszedł NIEBIESKI MARSZ DLA AUTYZMU zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu. W Zespole uczy się ponad czterdzieścioro uczniów z autyzmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. W tym dniu światowe instytucje, niosące pomoc osobom z autyzmem, szerzą wiedzę o autyzmie oraz zwracają uwagę społeczeństw całego świata na dyskryminację i niezrozumienie z jakimi spotykają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Wieczorem, 2 kwietnia, 750 miast w 90 krajach na 7 kontynentach włącza się w globalną akcję, zmieniając iluminację swoich najbardziej charakterystycznych budowli na kolor niebieski.

         Od czterech lat, wyrażając solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem, przez Grójec przechodzi Niebieski Marsz dla Autyzmu. W poniedziałkowym marszu uczestniczyli wspólnie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu wraz z rodzicami i nauczycielami oraz uczniowie pozostałych grójeckich szkół podstawowych, a także wychowankowie prawie wszystkich grójeckich przedszkoli. W prawie pięciusetosobowej grupie, ubrani w niebieskie koszulki, trzymając w rękach niebieskie flagi i balony w eskorcie policji i wolontariuszy z liceum im. Piotra Skargi, ruszyliśmy ulicami Grójca, aby zwrócić uwagę mieszkańców i włodarzy miasta na sytuację osób dotkniętych autyzmem.

             Przy dźwiękach muzyki oraz informacji dotyczących objawów i sposobów pomocy osobom z autyzmem, niebieski marsz dotarł przed budynek Urządu Miasta gdzie przywitali nas pracownicy urzędu ubrani w niebieskie koszulki, pan Burmistrz Jacek Stolarski oraz Zastępca Burmistrza, pan Karol Biedrzycki. Po odczytaniu przez pana wiceburmistrza informacji dotyczących autyzmu oraz fragmentów pamiętników osoby z autyzmem przeszliśmy przed budynek Starostwa Powiatowego. Przed Starostwem przywitali nas: pan Starosta Marek Ścisłowski, Naczelnik Wydziału Edukacji – pani Barbara Orłowska, Sekretarz Powiatu – pani Sylwia Pietrasiewicz oraz Skarbnik Powiatu – pani Agnieszka Bilska wraz z gronem pracowników urzędu, którzy na znak wsparcia i solidarności założyli również niebieskie koszulki.

              Pan Starosta Marek Ścisłowski przeczytał kolejny fragment pamiętników mówiących w jaki sposób osoby z autyzmem odbierają to, co nas otacza. Pan Starosta oraz pracownicy Starostwa wypuścili w powietrze niebieskie balony, które zabrały ze sobą dobre myśli dla osób z autyzmem. Po słodkościach, jakimi obdarował nas Pan Starosta, ruszyliśmy w drogę powrotną. Czwarty marsz za nami. Na następne przyjdzie czas w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że nie zabraknie w nim tych wszystkich, którzy byli z nami przez te cztery ostatnie edycje.

M. Gała

Autyzm Marsz2017-01 Autyzm Marsz2017-02
Autyzm Marsz2017-03 Autyzm Marsz2017-04
Autyzm Marsz2017-05 Autyzm Marsz2017-06
Autyzm Marsz2017-07 Autyzm Marsz2017-08
Autyzm Marsz2017-09 Autyzm Marsz2017-10
Autyzm Marsz2017-11 Autyzm Marsz2017-12

Wycieczka do Warki

Wycieczka2             Dnia 31.03.2017 r. uczniowie klasy Ug z Nowej Wsi wybrali się wraz z opiekunami na wycieczkę do Warki. Mieliśmy okazję odwiedzić wystawę ikon upamiętniającą 50-lecie kapłaństwa autorstwa ks. Stanisława Drąga wystawianych w Dworku na Długiej. Pisanie ikon jest pasją i modlitwą księdza.

Następnie spacerem udaliśmy się na basen. Po drodze uczniowie zostali poinstruowani jak powinni zachowywać się w wodzie. Uczniowie mieli okazję zaprezentować umiejętności pływackie. Znaleźliśmy również czas na chwilę relaksu w jacuzzi. W trakcie pobytu na basenie, widoczna była integracja grupy, co dobrze wpływa na relacje między rówieśnikami.

Czas spędzony w wodzie, umożliwił wszystkim uczestnikom wyjazdu (oprócz korzyści zdrowotnych) wiele radości i przyjemnych wrażeń. Po basenie głodni i nieco zmęczeni wodnymi szaleństwami udaliśmy się do restauracji. Każdy z nas otrzymał menu, z którego wybraliśmy ulubione danie. Najedzeni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Czekamy z utęsknieniem na kolejny wyjazd.

E. Marszałek

 

Wycieczka1 Wycieczka3
Wycieczka4 Wycieczka5

Warsztaty Mydlarskie

Warsztaty mydlarskie5W dniu 23.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły i przedszkola wybrali się na warsztaty mydlarskie „glicerynowe mydełko” do Radomia. Dzieci pod bacznym okiem Pani Ani uczyły się jak stworzyć własne niepowtarzalne mydełko. Było to nie lada wyzwanie, największą trudność sprawiły wybór kształtu, zapachu i koloru... no bo jak tu się zdecydować skoro opcji jest tak wiele. J Wszyscy z ochotą tworzyli własne kompozycje, wykorzystując do tego olejki eteryczne, glicerynę oraz magiczny pył ! Kiedy mydełka już były gotowe pięknie je zapakowaliśmy i własnoręcznie wykonany prezent gotowy ! Na pewno sprawi on wiele radości obdarowanym. Oprócz mydełek każde dziecko miało okazję własnoręcznie narysować i wykonać przy użyciu specjalnej maszyny znaczek. Jedyną rzeczą która ograniczała nas przy tym zadaniu była nasza wyobraźnia. Były serduszka, samochody, kwiaty, imiona ... A po pracy czas na aktywny odpoczynek, najlepiej w domku na drzewie :-) Wracając do Grójca cała drogę oprócz dobrego nastroju towarzyszył nam rozchodzący się po autokarze piękny zapach naszych mydełek.

E. Gałek

Warsztaty mydlarskie1 Warsztaty mydlarskie2
Warsztaty mydlarskie3 Warsztaty mydlarskie4
Warsztaty mydlarskie6

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NOWEJ WSI

Na wiosnę każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, kiedy nadejdzie należy ją odpowiednio przywitać. W tym roku szkolnym 2016/2017 w filii nr w Nowej Wsi pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w sposób urozmaicony. Głównymi celami imprezy było zapoznanie uczniów ze zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie, rozwijanie ekspresji twórczej oraz uroczyste pożegnanie zimy.

Najpierw uczniowie nazywali pierwsze oznaki wiosny w oparciu o zdjęcia, gałązki drzew, obrazki. Sprawdzili również swoje umiejętności szybkiego rozpoznawania kwiatów z trakcie zabawy ruchowej. Ponadto mieli okazję wykazać się wiedzą rozwiązując zagadki słowne i muzyczne.

Kolejnym punktem programu było odnalezienie kopert ukrytych w sali, w których znajdowały się elementy do ułożenia. Powstały z nich obrazki o tematyce wiosennej. Po przyklejeniu ułożonych obrazków przeszliśmy do wykonania dwóch kukiełek: „Pani Wiosny” i „Pani Zimy”. Udaliśmy się potem na szkolny plac w celu uroczystego pożegnania zimy poprzez spalenie jednej z kukiełek. Po udanym „odpędzeniu zimy” przystąpiliśmy do sadzenia kwiatków, które lada moment będą zdobić nasz szkolny ogródek. Zadowoleni wróciliśmy do szkoły wraz z kukiełką Wiosny. Dzień był pełen atrakcji.

A. Dwornikiewicz - Piotrowska

M. Trześniewska, G. Rutkowska

Wiosna NW1 Wiosna NW2
Wiosna NW3 Wiosna NW4
Wiosna NW5 Wiosna NW6
Wiosna NW7 Wiosna NW8

PORANEK Z POEZJĄ – DZIEŃ KOBIET

Kobieto, królowo, szatanie, aniele,

Motylu, głazie, kwiecie,

Duchu z niebios w ludzkim ciele,

Nie ze świata, a na świecie,

Niepoznana, niepojęta,

Odmienna i jednakowa,

I słaba i nieugięta,

Niewolnica i królowa!

Dzień Kobiet jak co roku obchodzimy 8 marca. Uczniowie przygotowali wspólnie z panią bibliotekarką krótki montaż poetycki w ramach „poranku z poezją”. Zaprezentowali kobietę , piękną i dobrą, ale także potrafiącą przekazać swoja wiedzę młodym adeptom nauki. Przedstawili krótkie utwory poetyckie opiewające zalety kobiet. Dodając trochę humoru, a może przestrogi wyjaśnili jak może wyglądać związek małżeński? Czy małżeństwo przypomina trzy zakony?:

- na początku franciszkanów: radosnych, zapatrzonych w przyrodę

- z czasem dominikanów: mocnych w słowach i argumentowaniu

- po latach już tylko kamedułów: przestrzegających reguły milczenia.

Taka prognoza nie spełni się, jeśli najważniejsza będzie miłość. W związku z tym na zakończenie uczniowie przedstawili, wiersz o miłości .

         Co ci jest Anno?

         Ależ nic najmilszy

         Z zakupów powróciłam

         Tyle tam bieganiny

         Tylko torba jedyny

         Tylko torba

         trochę była za ciężka.

Mam nadzieję, że poranek z poezją zostawił ślad w umysłach naszych uczniów, a uczennice i nauczycielki   z przyjemnością wysłuchały miłych słów.

J. Nowakowska

PORANEK Z POEZJA1 PORANEK Z POEZJA2
PORANEK Z POEZJA3 PORANEK Z POEZJA4
PORANEK Z POEZJA7 PORANEK Z POEZJA8