Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZSS - COVID 19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA WYSTĘPOWANIE COVID-19.

docxPROCEDURY_COVID-19.docx

docxOŚWIADCZENIE_RODZICA.docx