REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

W OFERCIE:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)
  • Oddziały przedszkolne
  • Szkoła Podstawowa 
  • Szkoła Branżowa I stopnia
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ulotka 2020 facebook

- KLINKIJ NA LINK -

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Specjalnych-w-Gr%C3%B3jcu-246029856346553/?hc_ref=ARQgn92my0qRJr30yoPPLdNDpQv73pm8dfsO4tI6xRj-886tQfzz_HV_0Cs92HaLpig&fref=nf&__tn__=kC-R