Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. Dzień ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

W dniu Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego, czego pragniecie, by się wszystko spełniło, by to co dobre by Waszym było, dużo zdrowia i radości, niech w Waszym sercu na zawsze zagości.

Dzien dziecka2020