Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

NARKOTYKI ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA

5 lutego w trosce o dobro i bezpieczeństwo uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, st. asp. Ewelina Kozdruj Dzielnicowa rejonu na 1 Miasta i Gminy Grójec wygłosiła prelekcję dotyczącą narkotyków. Tematem tego spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji jakie ponosi człowiek zażywając je. Uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, jak człowiek zmienia się po zażyciu narkotyków. Na wszystkich spotkanie wywarło ogromne wrażenie.

Prelekcja odbyła się w ramach Szkolnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

K. Dupla-Poprawska

G. Sokołowska

Policja1 Policja2