PAMIĘTAMY O NASZYM PATRONIE

          W czwartek 1 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole uroczysty i odświętny apel z okazji dwunastej rocznicy śmierci ks. Jana Twardowskiego. Na wstępie delegacja młodzieży ZSS w Grójcu złożyła bukiet kwiatów z symboliczną „biedronką” pod portretem naszego patrona, po czym uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program słowno-muzyczny, na który składały się wiersze ks.-poety. W ten sposób uczciliśmy pamięć o naszym patronie, oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi. Sam ks. Jan Twardowski mówił : „Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego siebie” „ Piszę o ludziach, jakich widzę – w konfesjonale i na ulicy. Ważne jest przede wszystkim pewne pochylenie się nad człowiekiem. Otwarcie na inny świat – ciągle niedoświadczalny – ku wieczności, śmierci, ku prostemu zapytaniu o siebie.”

Ten uroczysty apel zaszczyciła swoją obecnością Pani Teresa Wesołowska Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Następnie zabrał głos Wicedyrektor szkoły, podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie apelu, po czym przystąpił do podsumowania semestru roku szkolnego 2017/2018.

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, a także byli pilni i osiągnęli sukcesy szkolne otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora szkoły. Nagrody wręczył p. A. Belowski, Wicedyrektor gratulował nagrodzonym osiągniętych wyników i życzył jeszcze lepszych rezultatów i sukcesów w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

B. Błachnio

Apel1 Apel2
Apel3 Apel4
Apel5 Apel6

POCZEKAJ

Nie wierzysz - mówiła miłość

w to że nawet z dyplomem zgłupiejesz

że zanudzisz talentem

że z dwojga złego można wybrać trzecie

w życie bez pieniędzy

w to że przepiórka żyje pojedyńczo

w zdartą korę czeremchy co pachnie migdałem

w zmarłą co żywa pojawia się we śnie

w modnej nowej spódnicy i rozciętej z boku

w najlepsze najgorsze

w każdego łosia co ma żonę klępę

w dziewczynkę z zapałkami

w niebo i piekło

w diabła i Pana Boga

w mieszkanie za rok

Poczekaj jak cię rąbnę

to we wszystko uwierzysz

ks. Jan Twardowski