Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI I OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Apel NW1W naszej Filii nr 2 Nowa Wieś w dniu 24 listopada 2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci, oraz w dniu 7 grudnia 2017 r. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Podczas Apeli zostały przedstawione prawa dziecka i sposoby reagowania na przemoc. Uczniowie poznali rodzaje przemocy, oraz sposób aktywnego zwalczania złego postępowania wobec dzieci. Dowiedzieli się jak powinni reagować i do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji doświadczenia lub zaobserwowania przemocy w swoim otoczeniu. Został odczytany list napisany przez Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka, a następnie za pomocą prezentacji przedstawiono uczniom aktualne Prawa Dziecka.

M.Piasek

 

Apel NW3 Apel NW2