Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy III Pp - Przysposabiającej do pracy którzy, kończąc naukę w naszej szkole, wkroczyli odważnie w nowy etap swojego dorosłego życia.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor E. Mąkosy. Pani Dyrektor przywitała zaproszonych gości: - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Grójeckiego p. T. Bednarską, rodziców, nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Następnie pani Dyrektor wraz z Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego wręczyły najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Dyplomy wraz z upominkami otrzymali Ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w sporcie, w konkursach na etapie wojewódzkim. Nasza koleżanka Agnieszka J. zdobyła szczególne trofeum - złoty medal w pływaniu na Mistrzostwach Polski. Gratulacje i drobne upominki otrzymali uczestnicy Zespołu Perkoz oraz grupa taneczna: „Nasz fajny zespół z Grójca”. Nagrodzony został także uczeń za 100 - procentową frekwencję Zbyszek M. Za wybitne osiągnięcia w recytacji i popularyzacji poezji polskiej zostali nagrodzeni członkowie koła recytatorskiego. Trzech uczniów otrzymało nagrody za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce. Rodzice uczniów: Przemysława W, Karola K. , Agnieszki K. otrzymali od Dyrektora szkoły „Listy gratulacyjne”.

Następnie wyróżnieni recytatorzy zaprezentowali zebranym deklamacje wierszy polskich poetów: W. Szymborskiej, A. Mickiewicza i naszego patrona ks. J. Twardowskiego. Po czym nastąpił perfekcyjny, znakomity występ, szkolnej grupy taneczno-muzycznej. Młodzież zaprezentowała repertuar z Małych Form Artystycznych - „Na góralską nutę”

Uroczystość została zakończona przemówieniem pani Dyrektor, która podziękowała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na całoroczną pracę oraz życzyła miłego wypoczynku.

B. Błachnio

Zakonczenie1 Zakonczenie2
Zakonczenie3 Zakonczenie4