Szkolenie dla rodziców dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju

O tym jak ważna i konieczna jest stymulacja analizatora wzrokowego już od 1 miesiąca życia dziecka dowiedzieli się dziś tj. 22.05.2017r. rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez p. A. Dwornikiewicz – Piotrowską i M. Trześniewską w Nowej Wsi. Tematem szkolenia było „Ćwiczenie funkcji wzrokowych”. Rodzice zapoznali się ze sposobami stymulowania rozwoju spostrzegania, zobaczyli szereg ćwiczeń oraz pomocy jakie można wykorzystć do ćwiczeń funkcji wzrokowych, mogli również sami wypróbować pomoce i zmierzyć się niekiedy z niełatwymi zadaniami stojącymi przed dziećmi, które w przyszłości wykorzystają zdobyte doświadczenia do opanowania umiejętności czytania i pisania.

A. Dwornikiewicz – Piotrowska,

M. Trześniewska

WWR NW1 WWR NW2
WWR NW3 WWR NW4