Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

CZY WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI ?

       Debata w naszej szkole została przeprowadzona 7.04.2017 r. wśród uczniów klas 5/6 szkoły podstawowej i 1/3 gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zwolenników czytania oraz na tych, którzy nie lubią czytać i uważają, że książka nie może być przyjacielem człowieka W debacie oprócz uczniów uczestniczyli nauczyciele: Jolanta Nowakowska - nauczyciel bibliotekarz, pani Beata Błachnio – nauczyciel języka polskiego, pani Teresa Wilk – nauczycielka chemii, pani Dorota Glinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego oraz wicedyrektor pani Justyna Kępka. Po przywitaniu uczniów przez nauczyciela bibliotekarza, uczniowie przystąpili do debaty. Czy książka to godny szacunku przyjaciel?. Uczniowie na początku debaty mieli za zadanie wpisać skojarzenia pozytywne związane z książką i czytaniem oraz skojarzenia negatywne. Skojarzenia negatywne, które przedstawili uczniowie to: książki są nudne, czytanie zabiera dużo czasu, nie są na czasie, czytając oddalamy się od ludzi, ulegają zniszczeniu i nie mogą być przyjacielem, może nas od nich rozboleć głowa. Książka może być przyjacielem, ponieważ można z nich się wiele nauczyć, poznać ciekawe krainy, interesujących ludzi, można z nimi miło, ale też i zajmująco spędzić czas, poruszają również trudne tematy związane z człowiekiem, z emocjami, pomagają nam sobie z nimi radzić. Uczniowie z obu grup, pod kierunkiem nauczycieli bardzo dobrze wywiązali się z zadania. Drugim zadaniem było wybranie przez uczniów książek, które zabiorą ze sobą na bezludną wyspę i uzasadnienie swojego wyboru. Uczniowie pozytywnie oceniający książkę przygotowali dramę, dlaczego książka może być przyjacielem człowieka. Poparli to własnymi cytatami np.

Tu emocji znajdziesz wiele, książka najlepszym przyjacielem;

SMS-ik niech się schowa przy mych pięknych słowach;

Choćbyś głośno grał, bez mej wiedzy będziesz jak cymbał brzmiał.

Grupa, które twierdziła, że książka nie może być przyjacielem użyła innych argumentów. Pokazała scenki dramowe z wykorzystaniem laptopa, komórki, grając na instrumentach, oraz wybierając samochody terenowe na bezludną wyspę. Ich hasła to:

Komóreczki w rękach mamy, bo z książką nie pogadamy;

Na laptopie kolorowe obrazy, a w książce tylko czarne wyrazy;

Przy muzyce jest wesoło, natomiast książka pachnie szkołą.

Uczniowie, zwolennicy książek zapoznali pozostałych z różnymi ciekawostkami o książkach:

           Przeciwnicy książek pokazali, inne wg nich lepsze formy spędzania czasu: gry terenowe, telewizja, kino, komputer. Zwolennicy książek zaprezentowali zagadki w formie krótkich tekstów, na podstawie, których należało rozpoznać, o jaką książkę chodzi i pokazać ją. Podsumowując debatę uczniowie sformułowali kryteria, które powinna spełniać atrakcyjna książka: Wyrazisty bohater, Szybka akcja, Niezbyt droga, Duży druk, Ilustracje, Dużo dialogów.

J. Nowakowska

1 2
3 4
5 8
7 9