Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY, O NASZĄ PLANETĘ DBAMY !

     Nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Wyrzucona jedna mała bateria guzikowa może zatruć prawie 400 litrów wody. Wiedzą to nasi uczniowie, dlatego postanowili zbierać zużyte baterie, które będą przekazywane do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Bardzo ucieszyła nas ilość zebranych baterii w styczniu. Mamy nadzieję, że do końca roku szkolnego zbierzemy ich bardzo dużo.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W SZKOLNEJ ZBIÓRCE BATERII.

T. Wilk, B. Tybiszewska

Baterie2 Baterie6 Baterie1