Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

SPOTKAMY SIĘ W BIBLIOTECE…

W szkole realizujemy program czytelniczy pt.:„Czytanie jest najważniejsze”. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na terenie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu; są to lekcje biblioteczne, warsztaty pisarskie oraz spotkania z pisarzami. Założeniem programu jest doskonalenie techniki czytania, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką oraz włączenie uczniów w poczet czytelników Biblioteki Miejskiej. Od września 2014r.odbyły się dwa spotkania biblioteczne.

We wtorek 23 września 2014 uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w warsztatach interaktywnych pod tytułem „Od tabliczki do kodeksu”, warsztaty prowadziła pani Mirosława Krawczak. Pani M. Krawczak w krótkim zarysie zaprezentowała historię piśmiennictwa. Prezentacja multimedialna wzbogacała zajęcia. Przedstawiała m.in. gliniane tabliczki z biblioteki w Niniwie, wyrób pergaminu ze skór zwierzęcych, wynalezienie papieru, wynalazek Gutenberga. Zaprezentowane zostały barwne miniatury, inicjały, ornamenty i bordiury, które były wykonywane w średniowiecznych skryptoriach. Mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby dotknąć i obejrzeć egipskie papirusy zapisane kolorowymi hieroglifami.

W poniedziałek 29 września 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w spotkaniu autorskim ze współczesną pisarką, autorką utworów wierszowanych i prozy dziecięcej panią Agnieszką Frączak. Autorka zapoznała dzieci z drogą powstania książki. Zaprezentowała kilka swoich wierszy, a następnie odpowiadała na liczne pytania młodych czytelników. Po spotkaniu uczestnicy mogli zakupić książki pani Agnieszki Frączek wraz z dedykacją i autografem pisarki, z czego chętnie skorzystaliśmy.

Realizatorzy programu mają nadzieje, iż dzięki współpracy z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Grójcu uczestnicy programu czytelniczego będą w pełni korzystali z dorobku kulturalnego pokoleń i z zainteresowaniem sięgali po zbiory biblioteczne.

Biblioteka Biblioteka1
Biblioteka4 Biblioteka5