Poznaliśmy lokalnych LIDERÓW

8 grudnia w Kociszewie koło Grójca odbyła się uroczysta Gala „Lider Aktywności Lokalnej” – I Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego. Podczas uroczystości poznaliśmy organizacje, inicjatywy i ludzi działających najaktywniej na rzecz społeczności naszego powiatu w ostatnich dwóch latach. Gratulacje i nagrody powędrowały do uczestników 3 konkursów – w tym Konkursu „Lider Aktywności Lokalnej”, w którym wybierano najbardziej wartościowe  „Inicjatywy” i „Społeczników”.
zdjęcie

gala     

Uroczystość I Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego, zgromadziła ponad 200 osób. Wśród znamienitych gości byli: Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej: Posłowie - Czesław Czechyra,  Marek Suski, Radosław Witkowski; Przedstawiciele samorządów szczebla wojewódzkiego: Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Gabinetu Wojewody Mazowieckiego, Teresa Bożena Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Sławomir Ignaczak z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; przedstawiciele samorządu powiatowego: Janusz Różycki – Starosta Grójecki, Marian Górski – Wicestarosta, Jerzy Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Powiatu, Jadwiga Ostrowska – Skarbnik Powiatu, Anna Matyjas – Sekretarz Powiatu, Marzanna Skoczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Magdalena Kuś – z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Jan Traczyk – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Edukacji Powiatu oraz Samorządów gminnych: Andrzej Małachowski - Wójt Gminy Belsk Duży, Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błedów, Krzysztof Ambroziak - Wicewójt Gminy Chynów wraz z Przewodniczącym Rady – Janem Stankiewiczem, Wiesław Nasiłowski – Wójt Gminy Pniewy wraz z Przewodniczącą Rady Zofią Rokosz,  Marek Pietrzak – Wójt Gminy Jasieniec, Jacek Stolarski – Burmistrz Gminy Grójec wraz z Zastępcą - Januszem Gawłem, Zbigniew Kacprzyk – Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Bohaterami tej uroczystości byli jednak Przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup aktywnych powiatu grójeckiego, w tym laureaci rozstrzyganych Konkursów i adresaci oferty szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A w ramach Powiatowego Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, przyjaciele i współpracownicy działaczy społecznych, w tym przedstawiciele współpracujących organizacji szczebla ogólnopolskiego, mediów, przedsiębiorców, instytucji publicznych.

Celem Gali „Lider Aktywności Lokalnej” było wyróżnienie i uhonorowanie tych, którzy na co dzień poświęcają się działalności społecznej,  tych którzy szukają dróg rozwoju by działać jeszcze lepiej na rzecz swoich środowisk, aktywizują innych, działają po to, by nam się lepiej żyło, abyśmy byli dumni z miejsca gdzie mieszkamy. Na co dzień zapracowani, oddani sprawie i tak naprawdę pozostający często w cieniu i niedocenieni. Dlatego podczas uroczystości uhonorowano laureatów aż 3 konkursów, których adresatami byli działacze społeczni, organizacje pozarządowe, grupy aktywne działające np. przy szkołach, instytucjach kultury, parafiach, itp.

Pierwsze wyróżnienia ogłoszone podczas Gali skierowane były do laureatów Konkursu pt. „Szklarnia Dobrych Projektów”. Był to Konkurs, w którym jego uczestnicy uczyli się najpierw podczas szkoleń jak napisać dobry projekt, po pierwsze by był odpowiedzią na realne potrzeby środowiska, a po drugie by przekonywał do wsparcia potencjalnych darczyńców. Do Konkursu, po cyklu szkoleń i konsultacjach zostało złożonych 10 projektów, spośród których Komisja wybrała 3 do nagrodzenia kwotą 2 tys. zł. Każdy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego Jerzego Kaźmierczaka pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Zwycięzcy zaś otrzymali symboliczny czek, który po podpisaniu stosownych umów zostanie zamieniony na środki finansowe.

Zwycięzcy konkursu „Szklarnia Dobrych Projektów”:
Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu z projektem "Hej ho, do kina by się szło”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu - „Być  aktorem  trudna  sprawa, nie każdemu  biją  brawa”
Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę z Nowego Miasta n/Pilicą - „Przebiegnij Maraton z Biegiem Przez Polskę”