Zarządzenie Dyrektora z dnia 15 maja 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 15 maja 2021 r.


w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 17.05.2021r. do 21.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostaje klasa szkoły
   podstawowej: 6/7L oraz klasa szkoły branżowej: 1/2BrP.

2. Od dnia 17.05.2021r. do 21.05.2021r. do nauczania stacjonarnego wraca klasa szkoły
   podstawowej: 4/5L i klasa szkoły branżowej: 2/3 BrG.

3. Od dnia 24.05.2021r. do 28.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostaje klasa szkoły
   podstawowej: 4/5L oraz klasa szkoły branżowej: 2/3BrG.

4. Od dnia 24.05.2021r. do 28.05.2021r. do nauczania stacjonarnego wraca klasa szkoły
   podstawowej: 6/7L i klasa szkoły branżowej: 1/2BrP.

5. Od dnia 31.05. 2021r. w nauczaniu stacjonarnym uczestniczą klasy: 4/5L, 6/7L,
   1/2BrP, 2/3BrG.

6. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści
   kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 17.05.2021r.

Dyrektor ZSS
Barbara Tybiszewska