Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY W ZSS W GRÓJCU.

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA - SZKOŁA BEZ BARIER

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju (wymagana opinia PPP )

- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Branżowa I Stopnia

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie wydane przez PPP (wszystkie rodzaje niepełnosprawności, sprzężenia).

W ofercie zajęcia edukacyjne + szeroka gamą zajęć specjalistycznych i dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

 Przyjdź, przekonaj się sam - wybierz to co najlepsze dla Twojego dziecka.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU ZAPRASZA

http://www.szkolaspecjalna.grojec.pl/

https://www.facebook.com/ZESPOLSZKOLSPECJALNYCHGROJEC

ZSS Plakat1
1 2