Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

Zarządzenie Dyrektora z dnia 5 maja 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 5 maja 2021 r.


w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.


zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 05.05.2021r. do 14.05.2021r. w nauczaniu zdalnym pozostają klasy szkoły
   podstawowej: 4/5L i 6/7L oraz klasy szkoły branżowej: 1/2 BrP i 3BrG.

2. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści
   kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 05.05.2021r.

Dyrektor ZSS
Barbara Tybiszewska