Zarządzenie Dyrektora ZSS - 22.04.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1.  Od dnia 26.04.2021r. do 30.04.2021r. do nauki w systemie stacjonarnym wracają oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Przysposabiającej do Pracy, tj.: 1PP, 1PPA, 3PP, 1PPN oraz oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoły Podstawowej Filialnej w Nowej Wsi: 2LN i 3LN.

2. Do nauczania stacjonarnego wracają również uczniowie realizujący nauczanie indywidualne na terenie placówki, jak i w domu (dotyczy uczniów szkół przysposabiających do pracy).

3. W nauczaniu zdalnym pozostają klasy szkoły podstawowej: 4/5L i 6/7L oraz klasy szkoły branżowej: 1/2 BrP i 3BrG.

4. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

5. Zarządzenie może być modyfikowane ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną kraju.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 26.04.2021r.